Studia podyplomowe

 

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAOPATRZENIEM

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

TERMIN REKRUTACJI

18.06.2018 r. do 28.09.2018

 

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

- studia podyplomowe

     Obecnie wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów zakupowych i zaopatrzenia ze względu na globalną konkurencję oraz wzrost udziału kosztów zaopatrzenia w całkowitych kosztach działalności przedsiębiorstw nabiera nowego znaczenia. W związku z tym w praktyce biznesowej przedsiębiorstw jednoznacznie można zaobserwować wzmożone zainteresowanie menadżerów tym obszarem zarządzania. Zjawisku temu towarzyszy popyt na specjalistów, którzy potrafią stasować tą wiedzę w warunkach współczesnego rynku.

     W dobie niezaprzeczalnego rozwoju logistyki oraz dostrzegania korzyści z zarządzania logistycznego, procesy zakupowe zyskują również na randze, ponieważ postrzegane są jako kolejny, komplementarny kierunek poszukiwania wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Naprzeciw tym potrzebom stają studia podyplomowe Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem na Wydziale Inżynierii Zarządzania, Politechniki Poznańskiej. Program tych studiów został tak skomponowany, aby dostarczać aktualnej wiedzy zarówno z obszaru zarządzanie zakupami jak i komplementarnej wiedzy z logistyki zaopatrzenia.

 

Cel studiów 

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania zakupami i zaopatrzeniem. 

Studia są kierowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym; którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę menadżerską z zakresu m.in.:

  • zarządzania zapasami,
  • organizacji procesów zakupowych,
  • logistyki zaopatrzenia,
  • zarządzania projektem,
  • negocjacji w zakupach,
  • zarządzanie zespołem,
  • tworzenia umów handlowych w zaopatrzeniu,
  • zamówień publicznych. 

 

Plan Studiów Podyplomowych

Semestr 1
L.p. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Wykłady Ćwiczenia Lab.
1. Zarządzania zapasami 6 4 -
2. Mapowanie procesów zakupowych i zaopa- trzenia 2 10 -
3. Logistyczne aspekty zaopatrzenia 6 4 -
4. Proces Zakupowy 4 4 -
5. Analizy w zarządzaniu zakupami 4 6 -
6. Tworzenie strategii zakupowej 6 6 -
7. Podstawy zarządzania projektem 4 - 8
8. Strategie generowania oszczędności w zaku- pach 6 6 -
9. Rachunek kosztów działań w zakupach i zaopa- trzeniu 4 8 -
10. Seminarium dyplomowe - 2 -
  SUMA GODZIN: 42 50 8

 

Semestr 2

L.p.

Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Wykłady Ćwiczenia Lab.
1. Zarządzanie pracownikami Działu Zakupów (zarządzanie zespołem) 6 6 -
2. Systemy motywacyjne 2 6 -
3. Umowy handlowe w przepisach prawa 6 4 -
4. Zamówienia publiczne 6 6 -
5. Specyfikacja zapotrzebowania 2 6 -
6. Komunikacja w kontaktach z do- stawcami 2 8 -
7. Negocjacje zakupowe 4 6 -
8. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw 4 6 -
9. Innowacyjność w biznesie 2 6 -
10. Platformy zakupowe  2 - 10
  SUMA GODZIN: 36 54 10

 

Opłaty:

Opłata za studia:  2400 zł za semestr (4800 zł łącznie)

 

Kontakt:

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej
ul. Strzelecka 11  
60-965 Poznań

 

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Łukasz Hadaś
Tel.: 603-66-88-98

Email: lukasz.hadas@put.poznan.pl

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych:

mgr inż. Katarzyna Kowalik

Telefon:   61 665 3410

E-mail: katarzyna.kowalik@put.poznan.pl

Informacje dodatkowe: pok. 212, godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 odbywać się będzie od 18.06.2018 do 28.09.2018

Zajęcia będą trwały od 1 października 2018 do 30 września 2019

Uwaga:  Studia zostaną uruchomione w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby - 15 osób.

Zgłoszenia proszę kierować na adres kierownika studiów: lukasz.hadas@put.poznan.pl

 

Formularz zgłoszeniowy  - pobierz