ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

TERMIN REKRUTACJI

04.05.2021 r. - 30.09.2021 r.

 

 

formularz zgłoszeniowy

 

 

Plan zajęć:

Wszystkie zajęcia realizowane na studiach podyplomowych odbywają się na Wydziale Inżynierii Zarządzania przy ul. Rychlewskiego 2 w Poznaniu.  

 

 

 

Cel studiów

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką w sposób praktyczny i wszechstronny. W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności, pozwalających umiejętnie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa.

 

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznania nie tylko klasycznych, ale także najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów z zakresu zarządzania, organizacji i funkcjonowania systemów logistycznych i produkcyjnych firm. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny możliwości zastosowania i wykorzystania informatycznych systemów wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem, szczególnie w obszarze produkcji i logistyki. W nowatorski sposób przedstawione będę problemy podejmowania optymalnych decyzji menedżerskich.

 

Podyplomowe Studium jest propozycją dla specjalistów i kadry zarządzającej z zakresu produkcji i logistyki oraz dla wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się tą problematyką.

 

 

 

Ramowy program studiów

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym, łączna liczba godzin zajęć to 220 godzin lekcyjnych.

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

 

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:

 

 

 

Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Rychlewskiego 2,
60-965 Poznań, pokój 126

 

Istnieje możliwość złożenia dokumentów rekrutacyjnych na studia podyplomowe w formie elektronicznej. Skany podpisanych dokumentów prosimy przesłać na adres mailowy: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Oryginały dokumentów muszą być złożone w sekretariacie studiów podyplomowych najpóźniej na 1 zjeździe.

 

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi: 2250 zł za semestr.

 

Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Santander Bank Polska SA

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

z dopiskiem: SP Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką

 

 

 

 

Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką - ramowy program studiów

 

 

 

Semestr I

 

Lp.

Przedmiot

Wykład Studium przypadku
1. Podstawy inżynierii produkcji 10 8
2. Logistyka 14 -
3. Zarządzanie strategiczne 6 -
4. Elastyczne systemy produkcyjne 8 10
5. Systemy informacyjne zarządzania 4 8
6. Gry menedżerskie - 8
7. Strategie logistyczne 8 10
8. Współczesne koncepcje zarządzania 8 -
9. Negocjacje w logistyce 4 4
Suma godzin: 62 48
Łącznie: 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestr II

 

Lp.

Przedmiot

Wykład Studium przypadku
1. Klasyczne i nowoczesne strategie produkcyjne 8 -
2. Zarządzanie zapasami i zakupami w strategiach logistycznych nowoczesnych przedsiębiorstw 6 8
3. Informatyczne systemy klasy MRP 2/ERP 6 14
4. Projektowanie systemów produkcyjnych - inżynieria współbieżna 8 -
5. Reinżyniering 6 10
6. Lean Manufacturing - 12
7. Podejmowanie decyzji menedżerskich 6 6
8. Seminarium podyplomowe 4 -
9. Transport i spedycja 6 -
Suma godzin: 50 50
Łącznie: 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

telefon kom.: +48 795 405 119

telefon: (61) 665 34 19 lub (61) 665 33 72

fax: (61) 665 33 75

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Małgorzata Tuszkowska

telefon: +48 61 224 45 09

email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl