Studia podyplomowe

 

ZARZĄDZANIE E-BIZNESEM

 

EDYCJA I

 

 

REKRUTACJA 01.06.2014 - 15.10.2014

 

 

 

Studium podyplomowe

 

Zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego.  

Zobowiązanie do zapłaty    

 

 

 

Plan zajęć  

 

 

 

Cel studiów

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do otwarcia i profesjonalnego zarządzania biznesem elektronicznym funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.  W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności niezbędnych do twórczego i efektywnego wykorzystania technologii ICT oraz narzędzi informatycznych i Internetu w pracy zawodowej.

 

Uczestnictwo w studiach umożliwi również nabycie wiedzy i kompetencji do zarzą¬dzania własnym biznesem w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych. Słuchacze pozyskają wiedzę na temat obsługi prawnej e-biznesu oraz umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju e-biznesu. Nabędą umiejętności przygotowania i wdrożenia biznes planu oraz technicznego projektowania stron internetowych. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny zastosowanie narzędzi informatycznych w e-marketingu, tworzenie własnych sklepów internetowych oraz zagadnienia związane z użytecznością stron internetowych.

 

Studia podyplomowe są adresowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, specjalistów z zakresu zarządzania e-biznesem, kreatywnych i przedsiębiorczych osób, które poszukują sposobów realizacji własnych pomysłów biznesowych oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie Kandydatami na studia mogą być, absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia e-marketingu, E- handlu, Zarządzania finansami, logistyki e-biznesu, zarządzania i analityki e-biznesu oraz zarządzania wiedzą i informacją. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli również okazję doskonalenia postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji wiązanych z kreatywnością i innowacyjnością.

Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych WIZ PP oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, studium przypadków i warsztatów w laboratoriach komputerowych.

 

 

 

Ramowy program studiów

 

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.  

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, studium przypadków, warsztatów i treningów. Łączna liczba godzin zajęć to 200 godzin lekcyjnych.

 

 

 

Zarządzanie E-biznesem - ramowy program studiów

 

 

Semestr I

 

Lp.

Przedmiot

Wyk Ćw Proj/Sem ECTS
1. Przedsiębiorczość 14     4
2. Kreatywność i innowacyjność 4 8   3
3. Podstawy techniczne projektowania stron internetowych 4     1
4. Budowanie treści na potrzeby internetu (content) 6     2
5. E-handel – platformy internetowe     20 5
6. E-marketing 10     3
7. Narzędzia informatyczne w e-marketingu   10   4
8. Biznesplan     14 4
9. Zewnętrzne źródła finansowania rozwoju e-biznesu 4 6   3
10. Seminarium dyplomowe 2     1
Suma godzin: 44 24 34 30
Łącznie: 102

 

 

Semestr II

 

Lp.

Przedmiot

Wyk Ćw Proj/Sem ECTS
1. E-marketing 10     3
2. Narzędzia informatyczne w e-marketingu   10   3
3. Użyteczność stron internetowych 4     1
4. Zrządzanie i analityka w e-biznesem 2 4   4
5. E-handel - własny sklep     20 5
6. Zarządzanie finansami 4 8   3
7. Obsługa prawna e-biznesu 10     3
8. Logistyka e-biznesu 12     4
9. Zarządzanie wiedzą i informacją  6 6   3
10. Seminarium dyplomowe 2     1
Suma godzin: 50 28 20 30
Łącznie: 98

 

 

 

 

 

 

 

Warunki przyjęcia

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich. 

 

Kandydaci składają komplet dokumentów zgłoszeniowych:

 

 

Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych w poniedziałki i czwartki w godz. 15:30 -16:30.

 

Zgłoszenia listowne prosimy przesyłać na adres:
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11,
60-965 Poznań, pokój 210

 

 

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Opłata za studia wynosi: 1995 zł za semestr.

 

Czesne za studia należy wpłacić na konto:

Bank Zachodni WBK S.A.

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

VI Oddział w Poznaniu

z dopiskiem: Imię i nazwisko słuchacza Zarządzanie E-biznesem

 

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Hanna Włodarkiewicz-Klimek

telefon: (61) 665 34 19 lub (61) 665 33 72

fax: (61) 665 33 75

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych:
Czynny w poniedziałki w godzinach 15:30-16:30 oraz w wyznaczone soboty zjazdowe. W pozostałe dni kontakt telefoniczny (730 616 959) i mailowy.
mgr Weronika Migas-Malinowska
pok. 210
telefon: (61) 665 34 19
faks: (61) 665 34 11
telefon kom.: +48 730 616 959
email: weronika.migas-malinowska@put.poznan.pl