Plakat studiów podyplomowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecnie trwa rekrutacja na kierunki:

Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką

 

Regulamin studiów podyplomowych i zasady rekrutacji na stronie internetowej https://www.put.poznan.pl/studia-podyplomowe/zasady-rekrutacji 

 

 

 

Informacje ogólne

 

Wydział Inżynierii Zarządzania oferuje następujące kierunki studiów na studiach podyplomowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wybranego kierunku, proszę wybrać odpowiednią pozycję z menu po lewej stronie lub kliknąć w wybrany kierunek.

 

 Uchwała Nr 189/2016-2020 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 25 września 2019 roku w spawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych

 Regulamin studiów podyplomowych

 

 

 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

kierownik: dr inż. Adam Górny

email: adam.gorny@put.poznan.pl

 

 

Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką

kierownik: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek prof. PP

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

 

Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem

kierownik: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek prof. PP

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

 

Przedsiębiorczość z Doradztwem Zawodowym

kierownik: dr inż. Marek Goliński

email: marek.golinski@put.poznan.pl

 

 

Doradztwo Zawodowe z Przedsiębiorczością

kierownik: dr inż. Marek Goliński

email: marek.golinski@put.poznan.pl

 

 

Partnerstwo Publiczno - Prywatne i Zamówienia Publiczne

kierownik: dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec prof. PP

email: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl

 

 

Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym

kierownik: dr inż. Marek Goliński

email: marek.goliński@put.poznan.pl

 

 

Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

kierownik: dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek prof. PP

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

 

 

Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego

kierownik: dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

email: magdalena.wyrwicka@put.poznan.pl

 

 

Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu

kierownik: dr inż. Edmund Pawłowski

email: edmund.pawlowski@put.poznan.pl