Szanowni Studenci!
Dziękujemy za udział w rekrutacji na nasze kierunki.
Gratulujemy przyjęcia na studia stacjonarne pierwszego stopnia
na Wydziale Inżynierii Zarządzania.

 

Budynek WIZ

 


Informacje o legitymacji studenckiej (ELS) dla studentów I-roku:

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)
Dowód wpłaty w wysokości 22,00 PLN za ELS należy przesłać do 10 września 2021 r. na adres: 
agata.olejniczak@put.poznan.pl   - kierunek Inżynieria Zarządzania
sylwia.zdeb-galecka@put.poznan.pl - kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa i kierunek Logistyka

 

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
Nr konta: 45 1090 1362 0000 0001 1474 8723
Kwota: 22 PLN
Tytułem: ELS <imię i nazwisko>

 

UWAGA

Zajęcia w roku akademickim 2021/2022 są planowane z założeniem trybu stacjonarnej nauki tj. w murach uczelni, natomiast możliwa jest realizacja również w trybie w pełni zdalnym lub hybrydowym. 
Realizacja dydaktyki uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz zarządzeń Pana Rektora PP.
 

 

 

 

Wydział Inżynierii Zarządzania prowadzi rekrutację na studia stacjonarne II stopnia, na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 

Terminy:

 

05.01.2021 r.    Rozpoczęcie rekrutacji na studia stacjonarne
    Rejestracja elektroniczna w Portalu Kandydata: https://rekrutacja.put.poznan.pl/
12.02.2021 r.   Zakończenie  rejestracji elektronicznej kandydatów i ostateczny termin wnoszenia opłat rekrutacyjnych
16.02.2021 r.   Egzamin wstępny (rozmowa kwalifikacyjna) i możliwość złożenia kompletu dokumentów
do 18.02.2021 r.   Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji
18.02.2021 r.   Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów pod rygorem nieprzyjęcia na studia
19.02.2021 r.   Publikacja list przyjętych na studia
05.03.2021 r.   Rozpatrzenie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Więcej informacji na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/aktualnosc/rekrutacja-na-studia-drugiego-stopnia

 

 

Informacje na temat rozmów kwalifikacyjnych:
Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na II stopień odbędą się w dniu 16.02.2021 r.,  według poniższego planu:

 

 

Kierunek    

Data
postępowania
kwalifikacyjnego

 

    Godzina           Zagadnienia

Inżynieria Bezpieczeństwa

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-14:00

 

     

 

Inżynieria Zarządzania

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00
14:00-17:00

 

     

 

Inżynieria Zarządzania -
Managing Enterprise
of the Future  (ZPP) EN

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00

 

     

 

Logistyka

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00
14:00-17:00

 

     

 

Logistyka

 

 

16.02.2021 r.

 

 

9:00-13:00
14:00-17:00

 

     

 

Logistics - Logistics
Systems (Logistyka-
Systemy logistyczne) EN

  16.02.2021 r.   9:00-14:00      

 

 

Więcej informacji  na stronie  https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja