ZARZĄDZANIE / INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA PIĄTYM KIERUNKIEM W POLSCE W RANKINGU PERSPEKTYW!

 

 

Według rankingu „Perspektyw” na rok 2015, kierunek Zarządzanie / Inżynieria Zarządzania realizowany na Wydziale Inżynierii Zarządzania znalazł się w czołówce kierunków w tej dziedzinie.

 

 Nasz kierunek Zarządzanie / Inżynieria Zarządzania jest najwyżej notowany wśród wszystkich uczelni technicznych w Polsce:

 

http://www.perspektywy.pl/RSW2015/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/zarzadzanie

 

 

 

Dlaczego warto wybrać nasz Wydział?

 

Aby sprostać wymogom obecnej i przyszłej działalności zawodowej oraz konkurencyjności w skali globalnej, konieczne jest kształcenie fachowców o najwyższych kwalifikacjach, którzy potrafią zrównać polską gospodarkę z gospodarką krajów wysoko rozwiniętych. Podstawa jest rozumienie realiów gospodarczych, znajomość techniki i technologii oraz umiejętność współdziałania w społeczeństwie – nie tylko lokalnym. Potrzebni są dzisiaj fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach, kreatywni i gotowi do realizacji zmian. Takich specjalistów kształci Wydział Inżynierii Zarządzania na kierunkach: Inżynieria zarządzania, Logistyka i Inżynieria bezpieczeństwa.

 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez nasz wydział. Gwarantujemy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz przyjazną atmosferę studiowania. Oprócz tego, naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych.

 

Nasze studia zawsze miały i nadal mają charakter inżynierski, co oznacza, że absolwent nie tylko rozumie co dzieje się dookoła i potrafi porządkować na własne potrzeby otaczającą rzeczywistość, ale również wie jak być innowacyjnym i profesjonalnie radzić sobie z problemami. To właśnie ta wiedza „jak to się robi” (know-how) i umiejętności praktyczne wyróżniają naszych absolwentów na rynku pracy, sprawiając, że są poszukiwanymi specjalistami.

 

 

   

W 2012r. ukończyłam z wyróżnieniem kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Program studiów obejmował szeroki zakres zagadnień począwszy od bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń, bezpieczeństwa na budowie, ergonomii pracy czy zarządzania ryzykiem zawodowym. Co więcej oprócz zajęć ściśle dotyczących BHP mieliśmy szansę poznać takie zagadnienia jak zarządzanie jakością, matematyczne wspomaganie decyzji, czy enigmatycznie brzmiące systemy eksperckie i sztuczna inteligencja. Każdy z nas miał gwarantowane bezpłatne podręczniki. Zajęcia odbywały się w nowoczesnym Centrum Wykładowym, z bardzo dobrze zaopatrzoną biblioteką. Kolejnym aspektem z jakiego mogliśmy korzystać to płatne staże i studia zagraniczne. Osobiście, na ostatnim roku studiów skorzystałam z oferty programu Erasmus. Na Uniwersytecie w Porto w Portugalii znalazłam adekwatny dla siebie kierunek. Wyjazd był niesamowitym doświadczeniem naukowym i kulturowym. W ramach studiów mogłam uczestniczyć w zajęciach z ergonomii i zrealizować projekty dotyczące m.in. mikroklimatu zimnego. 3,5 roku studiów inżynierskich i 1,5 magisterskich oraz wszystkie staże odbyte jeszcze w trakcie nauki przygotowały mnie do pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Od dwóch lat pracuję jako inspektor ds. BHP w firmie Volkswagen Poznań.

Agata Karaśkiewicz

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie studiowania na Politechnice Poznańskiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa było wyzwaniem od samego początku. Dzięki wysokim standardom nauczania wiedza teoretyczna i praktyczna przekazana przez prowadzących zajęcia ukształtowała moją wizję przyszłości i rozwoju kariery zawodowej na tyle, że od razu po zakończeniu studiów objąłem stanowisko Koordynatora BHP dużego projektu energetycznego. Kładziony na techniczne zagadnienia bezpieczeństwa nacisk oraz wielokrotne ćwiczenia z oceny ryzyka w znakomity sposób przygotowują do konkurowania na międzynarodowym rynku pracy. Szczegółowe omawianie systemów bezpieczeństwem zaowocowało umiejętnościami zarządzania ryzykiem oraz analizowania zagrożeń występujących w środowisku pracy. Realizowane przez wydział Inżynierii Zarządzania projekty oraz staże dają możliwość, już podczas studiowania, wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Odbyty przeze mnie staż w ramach projektu Wiedza Dla Gospodarki ułatwił mi szybkie wdrożenie się w zagadnienia bezpieczeństwa na projektach budowlanych. Początkowe wyzwanie okazało się doskonałym przygotowaniem to efektywnego wejścia na rynek pracy.

Michał Ozimek

Health and Safety Engineer Coordinator, Abener Energia S.A. Oddział w Polsce

 

 

 

 

Jeszcze podczas ostatniego semestru studiów magisterskich rozpocząłem pracę w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. w dziale Doskonałości operacyjnej i zmian w biznesie, w którym spędziłem 3 lata. Od roku obejmuję stanowisko Konsultanta Systemu Produkcyjnego GSK, odpowiedzialnego za wdrożenie systemu w całej Fabryce w Poznaniu. 

W swojej karierze na koncie mam między innymi współpracę z zespołem F1 McLaren oraz zespołem McLaren Applied Technologies, z którym współtworzyłem algorytm optymalizacji planowania produkcji dla GSK.

Trafiłem do Grupy Intensywnego Rozwoju Talentów GSK, dzięki czemu mam możliwość brania udziału w coraz większej liczbie kluczowych projektów strategicznych, a także bycia liderem jednego z nich - dotyczącego zwiększania dostępności produktów GSK na rynkach.

Łukasz Lebioda

 

 

 

 

Studia na Politechnice Poznańskiej rozpocząłem w 2007 roku na kierunku Zarządzanie. Kierunek ten ukończyłem zdobywając tytuł magistra inżyniera na studiach II stopnia na specjalności Systemy projakościowe i Ergonomia.

Pozyskana przeze mnie wiedza przyczyniła się w dużym stopniu do prawidłowego odnalezienia się na rynku pracy. Pomogły mi w tym zarówno zajęcia planowe prowadzone przez uczelnie (wykłady, ćwiczenia, laboratoria), jak również projekty dodatkowe organizowane przez Wydział Inżynierii Zarządzania, które w większości przypadków prowadzone były w kooperacji ze znanymi w regionie Wielkopolski firmami.

Dzięki prowadzonemu przez Wydział programowi Kapitał Ludzki udało mi się odbyć staż w firmie z branży elektronicznej Phoenix Contact Wielkopolska, gdzie mogłem w praktykę wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną. Moje przygotowanie merytoryczne okazało się na tyle dobre, że otrzymałem propozycję stałej pracy w tym przedsiębiorstwie, którą oczywiście przyjąłem i pracowałem na stanowisku technologa przez 2 lata.

Obecnie prowadzę wraz z kolegą firmie GC METAL, która oferuje produkty branży ogrodzeniowej oraz drogowej. Firma jest jeszcze bardzo młoda jednak rozwija się bardzo dynamicznie między innymi poprzez wyuczony na Wydziale Inżynierii Zarządzania sposób myślenia strategicznego oraz zdobytą tam praktyczną wiedzę inżynierską.

Michał Boiński

 

 

 

 

Wydział Inżynierii Zarządzania zdecydowanie przygotowuje swoich absolwentów jako gotowe i wartościowe produkty na obecnym rynku pracy. Blok inżynierski wyrabia systematykę pracy oraz w ciekawy sposób (laboratoria, ćwiczenia) przedstawia i uczy technicznej strony poszczególnych procesów. Typowo projektowy charakter studiów magisterskich pozwala na kreatywne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Przygotowuje studenta do samodzielnego rozplanowania czasu i zadań, bądź wyrabia zdolność pracy i dostarczania wyników pod dużą presją czasu.

Nikodem Matuszewski

Absolwent WIZ kierunku Logistyka i Logistyka Łańcuchów dostaw

CAST Supply Chain Specialist w Carlsberg Group

 

 

 

 

Dzisiaj z całą pewnością mogę stwierdzić, że nie żałuje mojej decyzji co do wyboru Wydziału Inżynierii Zarządzania. Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji, a ukończone studia stały się jedną z przepustek do zdobycia pracy w zawodzie. Wydział przy zaangażowaniu studenta stwarza warunki do rozwoju, pozwalając nie tylko na uzyskanie wiedzy teoretycznej. Podstawą nieprzeciętności jest kadra profesorska, kładąca duży nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy poprzez pracę grupową. Pozwala to na zdobycie cennego doświadczenia, a także rozwinięcie sieci kontaktów.

Kamil Szymczak

Specjalista ds. Obsługi Klienta Eksportowego w Wrigley Poland

 

 

Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Dziekanat

ul. Strzelecka 11

60-965 Poznań

tel: (61) 665-34-23

tel: (61) 665-34-25

tel: (61) 665-33-53

 

Sekretariat: 

tel: (61) 665-33-74