Instrukcje i dokumenty

Prace dyplomowe

Wzory podań i dokumentów

 

 

        

Instrukcja wypełniania OŚWIADCZENIA STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia  i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat  oraz ZASADY ODPŁATNOŚCI za kształcenie na studiach stacjonarnych

    

Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

      

Wniosek o przedłużenie terminu rozliczenia sesji

      

Podanie o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

      

Podanie o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego

      

Podanie o powtarzanie przedmiotu

      

Wniosek o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego

     

Karta obiegowa

        

Wniosek o wystawienie faktury za studia

        

Wniosek o wystawienie faktury za studia PROFORMA

      

Podanie o duplikat legitymacji

      

Uniwersalny wzór podania

 

Przydatne instrukcje:

 

    Instrukcja dotycząca obron
    Składanie wniosku o egzamin komisyjny i zaliczenie komisyjne
    Składanie wniosku o rozłożenie płatności na raty dla studentów studiów niestacjonarnych
    Instrukcja zapobiegania i reagowania na zachowania nieetyczne
    Instrukcja postępowania w potencjalnych sytuacjach konfliktowych