Regulamin studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwała Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

 

Obowiązuje od roku akad. 2019/20

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2017/18.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 142/2012-2016 z dnia 25 marca 2015 r.  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2015/16.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 175 z dnia 25 kwietnia 2012 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 185 z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13.

 

 

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 89 z dnia 28 kwietnia 2010 r. na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)  

 

Obowiązuje od roku akademickiego 2010/11.