Lifelong Learning Programme Erasmus na Wydziale Inżynierii Zarządzania

 

Informacje ogólne

 

 

Studia na Wydziale Inżynierii Zarządzania to nie tylko interesujące wykłady prowadzone przez profesjonalną kadrę! Otóż, studenci naszego Wydziału mają możliwość studiowania zagranicą. Od 1998 roku - pierwotnie Instytut Inżynierii Zarządzania, a obecnie Wydział Inżynierii Zarządzania aktywnie uczestniczy w europejskim programie wymiany studentów i kadry dydaktycznej Erasmus+. Program ten jest kontynuacją współpracy Instytutu Inżynierii Zarządzania zapoczątkowanej w ramach programu TEMPUS PHARE w 1995 roku – współpracy, którą z ramienia Wydziału rozwinął prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński. Obecnie, co roku Wydział wysyła za granicę ok. 20 studentów z kierunku Inżynieria zarządzania, Zarządzanie, Logistyka oraz Inżynieria bezpieczeństwa.

 

Zadaniem programu Erasmus+  jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu oraz rozwinięcie i pomoc przy przystosowaniu się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych jako zjednoczona Europa.

 

Program Erasmus+ draża Kontrakt Uczelniany (Institutional Contract), zawarty między Komisją Unii Europejskiej a pojedynczą uczelnią. W jego ramach organizowane są wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich, intensywne kursy oraz wprowadzanie nowych standardów nauczania takich jak Europejski System Transferu Punktów (ECTS) oraz innych modułów europejskich. Więcej informacji na stronie: https://www.put.poznan.pl/pl/wyjazdy-z-pp-w-ramach-programu-erasmus/zasady-wyjazdow-na-studia-w-ramach-programu-erasmus.

 

 

 

 

 

Koordynatorem programu Erasmus+ na Wydziale Inżynierii Zarządzania jest dr inż. Joanna Kałkowska, email: joanna.kalkowska@put.poznan.pl.