Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta z habilitacją

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości

 

Ogłoszenie konkursu na adiunkta z habilitacją

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości

 

 

Ogłoszenie konkursu na adiunkta

 

Ogłoszenie konkursów MAESTRO 13 i SONATA BIS 11

 

 

MAESTRO 13 - dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

 

SONATA BIS 11 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Wnioski w konkursach można składać do 15 września 2021 r.

 

Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF i potrwa do 15 września 2021 r. do godz. 16:00.

 

Szczegóły na stronie NCN:

 

konkurs MAESTRO 13

konkurs SONATA BIS 11