dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

email: hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl

Dziekan

 

dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak

email: agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl

Prodziekan do spraw nauki

 

dr inż. Roma Marczewska-Kuźma

email: roma.marczewska-kuzma@put.poznan.pl

Prodziekan do spraw kształcenia i spraw studenckich

 

dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP

email: marcin.butlewski@put.poznan.pl

Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym