L.p.

Tytuł, imię i nazwisko

 

 

Dziekan, prodziekani

1.

Dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP, Dziekan

2.

Dr hab. inż. Marcin Butlewski, prof. PP, Prodziekan Wydziału ds. współpracy z zagranicą i otoczeniem biznesowym

3.

Dr inż. Roma Marczewska-Kuźma, Prodziekan Wydziału ds. kształcenia i spraw studenckich

4.

 

Dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak, Prodziekan Wydziału ds. nauki

 

 

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

5.

Dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

6.

Dr hab. inż. Piotr Cyplik, prof. PP

7.

Prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

8.

Dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson

9.

Dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska

10.

Dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

11.

Dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

12

Dr hab. inż. Joanna Kałkowska, prof. PP

13.

Dr hab. Mariya Khmelyarchuk, prof. PP

14.

Dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

15.

Dr hab. inż. Beata Mrugalska

16.

Dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. PP

17.

Dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska

18.

Dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

19.

Dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

20.

Dr hab. Gerhard Weber, prof. PP

21.

Dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka

22.

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

23.

 

Dr hab. inż. Jacek Żak, prof. PP

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

24.

Dr Ewa Badzińska

25.

Dr inż. Ireneusz Gania

26.

Dr inż. Adam Górny

27.

Dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska

28.

Dr inż. Agnieszka Grzelczak

29.

Dr inż. Paweł Królas

30.

Dr inż. Anna Mazur

31.

Dr Daria Motała

32.

Dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

33.

Dr Małgorzata Rembiasz

34.

Dr Paulina Siemieniak

35.

Dr inż. Karolina Werner-Lewandowska

 

 

Przedstawiciele pracowników administracyjnych

36.

Mgr inż. Arkadiusz Mateja

37.

Mgr Małgorzata Tuszkowska

 

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów

38.

Mgr inż. Sikorska Zuzanna

39.

Anna Pluskota

40.

Wiktoria Słupska

41.

Klaudia Hojka

42.

Dagmara Maćkowiak

43.

Agnieszka Melniczak

44.

Maria Serwin

45.

Viktoria Szocik

46.

Bartosz Szram

47.

Maria Zienkiewicz

 

 

Przedstawiciele związków zawodowych (bez prawa głosu)

48.

Dr inż. Marcin Nowak - NSZZ „Solidarność”

49.

Dr Jakub Pawlak - ZNP