Nasz kolega dr hab. inż. Paweł Pawlewski prof. nadzw. PP otrzymał nagrodę na konferencji "The International Sciemtific - Technical Conference Manufacturing 2017"

 

 

 

 

   Nasze Koleżanki: dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek i dr inż. Beata Mrugalska współtwórczyniami sukcesu Politechniki Poznańskiej, którym jest otrzymanie nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016 w zakresie Medical Sciences.

   Intencją Nagrody Elsevier, przyznawanj w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD), jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

   W odnośniku wymieniono 10 autorów z najwyższą cytowalnością, przekładając się na wpływ publikacji na poziomie autorów LINK

 

 

DR HAB. INŻ. MAGDALENA WYRWICKA, PROF. NADZW., NAGRODZONA SREBRNYM MEDALEM "LABOR OMNIA VINCIT

  Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw., dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, została nagrodzona Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”, jako osobowość wyróżniająca się profesjonalizmem w działaniach zawodowych, upowszechnianiu idei pracy organicznej i działalności charytatywnej. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 28 kwietnia w Auli Lubrańskiego UAM.

 

   Fotorelację z wydarzenia zamieścił „Nasz Głos Poznański” - link

 

 

 

 

 

 

 

Profesor dr hab. inż. Stefan Trzcieliński został członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. 

 

W dniu 21 kwietnia 2016r. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN podjął jednomyślnie uchwałę o uzupełnieniu składu członków Komitetu o osobę prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego, który tym samym stał się jednym z trzech inżynierów reprezentujących Nauki Organizacji i Zarządzania w 46 osobowym zespole członków Komitetu. Zespół ten składa się z przedstawicieli 22 polskich uczelni. Politechnika Poznańska, reprezentowana przez prof. Stefana Trzcielińskiego, jest w tym gronie jedną z 4 uczelni technicznych (Politechnika Częstochowska, Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska).

W ramach wydziałów PAN działają komitety naukowe będące samorządnymi reprezentacjami dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, służące integrowaniu uczonych całego kraju. Nauki o zarządzaniu wchodzą w skład Wydziału I Nauk Społecznych PAN.

 Reprezentację Nauk o zarządzaniu stanowi Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, działający od 1969 roku. Misją Komitetu jest stymulowanie rozwoju nauk o zarządzaniu w Polsce oraz promowanie w innych środowiskach naukowych i w praktyce osiągnięć z zakresu zarządzania oraz ich twórców.

Członkowstwo prof. Stefana Trzcielińskiego w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN jest wyrazem uznania dla jego osiągnięć naukowych i organizacyjnych oraz pozycji Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

 

 

WYSTĄPIENIE DR INŻ. EWY WIĘCEK-JANKI W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

14 października 2015 w Parlamencie Europejskim podczas seminarium na temat uregulowań dla przedsiębiorczości rodzinnej w UE dr inż. Ewa Więcek-Janka z Katedry Marketingu i Sterowania Ekonomicznego Wydziału Inżynierii Zarządzania PP zaprezentowała wyniki swoich badań dotyczących rynku przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce. Autorka wskazała na polski fenomen „tsunami” sukcesyjnego z jakim w historii nie mierzyły się żadne kraje europejskie, a którego skutki mogą wpłynąć na stabilizację ekonomiczną, gospodarczą i społeczną Polski jak i Europy.

 

 

 

 

W dniach 18-19 stycznia 2012 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbył się audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością zgodnie ze standardem ISO 9001:2008.
Certyfikacja przebiegła pomyślnie. Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej otrzymał certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszeg i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych.

 

 

 

 

Podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej badań w dziedzinie inżynierii produkcji - 21 ICPR International Conference on Production Research, która odbyła się w Stuttgarcie (Niemcy), prof. dr hab. inż. Marek Fertsch został wybrany na członka Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Produkcją IFPR (International Foundation for Production Research). Stowarzyszenie to zrzesza wiodących naukowców z kilkudziesięciu państw obu Ameryk, Azji i Oceania oraz Europy. Od przeszło 30 lat jest ono jedną z największych organizacji promujących i stymulujących badania naukowe w obszarze inżynierii produkcji i logistyki. Pan prof. dr hab. inż. Marek Fertsch jest jedynym naukowcem z Europy Środkowo-Wschodniej, który w uznaniu osiągnięć naukowych w obszarze zarządzania produkcją został wyróżniony wyborem na członka Zarządu IFPR.

 

 

 

W dniu 08.09.2010 roku w Rzeszowie podczas Forum Innowacji XX Forum Ekonomicznego wyróżniono projekt Foresight 'Sieci Gospodarcze Wielkopolski' - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę realizowany przez Politechnikę Poznańską od października 2009.

 

 

Rada Programowa Forum Ekonomicznego i Redakcja miesięcznika Polish Market w ramach konkursu Business Innovation Award przyznały wyróżnienie za najlepszy projekt innowacyjny.

 

 

Dyplom z rąk Prezesa Zarządu, Redaktor Naczelnej Polish Market Krystyny Woźniak-Trzosek oraz Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka odebrała w imieniu Politechniki Poznańskiej kierująca tym projektem dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw. PP, Prodziekan ds.Nauki Wydziału Inżynierii Zarządzania PP.

 

 

Więcej informacji na temat zdobytej nagrody można znaleźć pod poniższym linkiem.

 

Dokumenty dotyczące nagrody można pobrać tutaj i tutaj.

 

 

 

 

Osiągnięcia prof. dr hab. E. Skawińskiej w r. 2011

 

 

 

 

 

 

Osiągnięcia prof. dr hab. E. Skawińskiej w r. 2010

1. Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009, II stopnia indywidualna przyznana w 2010 r.Session`s Best

 

2. Paper Award” za najlepszy artykuł pt. How Innovative Activity and Competitiveness Relates to Economic Growth of Nations? na konferencji 3nd International Multi-Conference of Engineering and Technological Innovation, June 29-July 2, 2010, Orlando Florida, USA.

 

 

 

3. Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2010.

 

 

 

Osiągnięcia prof. dr hab. E. Skawińskiej w r. 2009

 

  1. Członkostwo z wyboru w International Academy of Agrarian Education (dyplom nr 001320 / 2009)

  2. Nagroda naukowa Rektora Politechniki Poznańskiej, wrzesień 2009