Historia Wydziału

Wydział Inżynierii Zarządzania z siedzibą na ulicy Jacka Rychlewskiego 2 kontynuuje tradycje i dobre praktyki organizacji przemysłu i zarządzania zapoczątkowane jeszcze przed II wojną światową przez takich polskich inżynierów jak Karol Adamiecki, Piotr Drzewiecki, Edwin Hauswald czy Zygmunt Rytel.

Nauczanie organizacji i zarządzania w Politechnice Poznańskiej odbywa się od lat ’50 minionego wieku (katedra Ekonomiki i Organizacji Przemysłu na Wydziale Budowy Maszyn), zaś kierunek studiów menedżerskich prowadzony jest od 40 lat.

Protoplasta obecnego Wydziału Inżynierii Zarządzania – Instytut Organizacji i Zarządzania powołany do życia w roku 1970 – funkcjonował blisko dwadzieścia lat jako jednostka międzywydziałowa Politechniki Poznańskiej, gdyż każdy absolwent opuszczał uczelnię wyposażony w wiedzę podstawową z zakresu ekonomiki przemysłu i budownictwa, organizacji pracy, ergonomii i prawa pracy. Być może to te właśnie kwalifikacje były przyczyną istnienia w Polsce tak licznej w minionym wieku populacji szefów-inżynierów (z wykształceniem technicznym).

Kierunek „Organizacja i Zarządzanie” na Wydziale Budowy Maszyn, przygotowywał pod koniec XX wieku na 9-semestralnych studiach magistrów inżynierów organizatorów przemysłu według standardów nauczania wypracowanych wówczas wspólnie z Politechnikami Warszawską, Wrocławską i Krakowską oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. W latach ’90 XX w. kierunek przemianowano – zgodnie z wytycznymi ministerstwa – na „Zarządzanie i Marketing”, a obecnie – po akcesji Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu 3-stopniowego trybu studiowania – dawne specjalności kierunku „Zarządzanie i Marketing” przekształcono w 3 kierunki studiów: Zarządzanie, Logistyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa.

Powodem do dumy jest aktywność studentów w Kołach Naukowych, których tradycje sięgają w środowisku młodych menedżerów lat ’70 minionego wieku.

18 edycji Targów Pracy w Politechnice Poznańskiej, Forum Młodych Logistyków organizowane od 2005 roku wraz z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, zawody TIMES (Tournament in Management and Engineering Skills) organizowane corocznie – także w Poznaniu - przez organizację ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), do której przynależy koło CPI (Centrum Promocji Inżynierów), to tylko nieliczne przykłady działalności studentów kierunków Zarządzanie, Logistyka czy Inżynieria Bezpieczeństwa.