Studia III stopnia 

 

od października 2019 r. obsługę studiów doktoranckich przejęło Zintegrowane Centrum Obsługi,

pokój nr 18 (parter) w budynku WBMiZ (budynek z zegarem)

 

Studia Doktoranckie ZARZĄDZANIE I SYSTEMY PRODUKCYJNE:

mgr Anna Szwarc

email: anna.szwarc@put.poznan.pl

telefon: 61- 665-29-56

 

 

Studia niestacjonarne:

od marca 2018 r. obsługę studiów niestacjonarnych przejęło Zintegrowane Centrum Obsługi,  pokój nr 17 (parter) w budynku WBMiZ,

tel. 61 665 - 2945

e-mail:  zco.dziekanat@put.poznan.pl

strona:  www.zco.put.poznan.pl

 

 

Studia stacjonarne

Dziekanat Wydziału Inżynierii Zarządzanie jest czynny:

poniedziałek - czwartek: 10:00 - 14:00

 

Kierunek INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

mgr Agata Olejniczak

email: agata.olejniczak@put.poznan.pl 

telefon: 61- 665-33-53

 

Kierunek INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Kierunek LOGISTYKA

mgr Sylwia Zdeb-Gałecka

email: sylwia.zdeb-galecka@put.poznan.pl

telefon: 61-665-34-25

 

 

Administracja Wydziału Inżynierii Zarządzania:

 

Kierownik Administracyjny Wydziału

mgr Małgorzata Tuszkowska

email: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl

 

telefon: 61-224-45-09

 

Obsługa kształcenia międzynarodowego

mgr Karolina Andrzejewska

email: karolina.andrzejewska@put.poznan.pl

telefon: 61-665-34-35

 

Planowanie dydaktyki

mgr Izabela Szwedek

email: izabela.szwedek@put.poznan.pl

telefon: 61- 665-34-29

 

Sprawy finansowe

telefon: 61- 665-34-31

 

Sekretariat Dziekana
mgr Sylwia Derbich

email: sylwia.derbich@put.poznan.pl

telefon: 61-665-33-74

fax: 61-665-33-75

 

 

Sekretariat Instytutów

mgr Marta Weber

email: marta.weber@put.poznan.pl

telefon: 61-665-34-10