Kustosz: mgr Alicja Błędowska

 

email: biblioteka_wiz@put.poznan.pl

telefon: 61 665 34 02

 

--------------------------------------------------

ZASADY BEZPICZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

W związku z zagrożeniem epidemicznym, związanym z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady bezpieczeństwa obowiązujące pracowników, doktorantów i studentów,  korzystających z Biblioteki Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

Godziny otwarcia:

·           Poniedziałek, środa, czwartek: 9.00-15.00

 

 Zasady korzystania z biblioteki:

·         Dostęp do księgozbioru dla pracowników, doktorantów i studentów od dnia 25.05.2020 r. do odwołania będzie działał na zasadzie wypożyczeń;

·         Wypożyczanie książek możliwe jest wyłącznie po ich wcześniejszym zmówieniu drogą elektroniczną lub telefonicznie pod numerem: 61 665 34 02;

·         Zamówienie składa się na adres: biblioteka_wiz@put.poznan.pl w treści podając dane: autor książki, tytuł oraz sygnaturę

           katalog online księgozbioru znajduje się na stronie: https://pp-hip.pfsl.poznan.pl

·         Odbiór książek (max. do 5 egz.) następuje osobiście po wcześniejszych uzgodnieniu z pracownikiem biblioteki oraz po okazaniu legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej;

·         Obowiązuje limit czytelników mogących jednocześnie przebywać w przestrzeni bibliotecznej (5 osób przy zachowaniu dystansu 1,5 metra);

·         Zwrot książek następuje w terminie do 14 dni kalendarzowych (możliwość przedłużenia telefonicznie lub mailowo, poprzez kontakt z pracownikiem biblioteki);

·         Na terenie biblioteki czytelnicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszam

 

 

------------------------------------------------------

 

Główne obszary działalności:

 • wspieranie procesów dydaktycznych i naukowych kadry Wydziału Inżynierii Zarządzania, studentów studiów dziennych i zaocznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych
 • udostępnianie księgozbioru biblioteki
 • aktywne uzupełnienie zbiorów biblioteki o najnowsze piśmiennictwo z zakresu wszystkich specjalności objętych działalnością Wydziału

 

Zasoby biblioteczne:

Biblioteka gromadzi wydawnictwa (podręczniki, skrypty, opracowania naukowe, materiały konferencyjne, czasopisma) z zakresu:

 • Zarządzania
 • Zarządzania Produkcją
 • Logistyki
 • Nauk Ekonomicznych
 • Marketingu
 • Inżynierii Jakości
 • Ergonomii
 • Humanistyki i Komunikacji w Zarządzaniu
 • Integracji Europejskiej i Prawa Gospodarczego

 

Księgozbiór liczy ponad 13.000 woluminów książek oraz ok. 50 tytułów czasopism bieżących. Głównie są to wydawnictwa w języku polskim, w niewielkiej liczbie również w języku angielskim i niemieckim. Biblioteka posiada także własne wydawnictwa ogólno-informacyjne takie jak: encyklopedie, słowniki językowe oraz leksykony.

 

Udostępnianie zasobów bibliotecznych:

Biblioteka udostępnia swoje zasoby na miejscu, wszystkim zainteresowanym. Do korzystania z Wypożyczalni mają prawo pracownicy naukowi i studenci na podstawie karty bibliotecznej.