Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

 

Główne obszary działalności naukowej Instytutu Zarządzania i Systemów Informacyjnych dotyczą:

 

 • strategii przedsiębiorstw;
 • planowania biznesu;
 • systemów budżetowania;
 • struktur organizacyjnych, w tym struktur procesowych;
 • systemów informacyjnych zarządzania;
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie;
 • lean management (szczupłego przedsiębiorstwa);
 • agile enterprise (zwinnego przedsiębiorstwa);
 • przedsiębiorstwa wirtualnego;
 • barier i ryzyka w działalności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu;
 • analizy ekonomicznej w procesie zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem;
 • konkurencyjności i innowacyjności Polski i polskich przedsiębiorstw na tle krajów rozwiniętych;
 • sieci biznesowych - klastrów, aliansów strategicznych i powiązań kooperacyjnych;
 • współpracy przedsiębiorstw z jednostkami sektora publicznego;
 • marketingu internetowego i jego roli w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem;
 • kapitału ludzkiego i społecznego w kreowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości;
 • komunikacji w biznesie w działalności MSP;
 • negocjacji i technik negocjacyjnych;
 • zarządzania zasobami ludzkimi, projektowania profili kompetencyjnych, budowania zespołów zadaniowych;
 • etyki w biznesie.

Z1- Zakład Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Tytuł/st. naukowy Imię Nazwisko Email Telefon Pokój
dr hab. inż. Arkadiusz Tomasz Borowiec arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl 347
dr Agata Branowska agata.branowska@put.poznan.pl 61 6653415
dr inż. Anna Helena Dębicka anna.debicka@put.poznan.pl 61 6653400
dr Jakub Bernard Drobnik jakub.drobnik@put.poznan.pl 61 6653397
dr Oksana Erdeli-Klyap oksana.erdeli-klyap@put.poznan.pl 61 6653392
dr Radosław Kot radoslaw.kot@put.poznan.pl 61 6653399
dr Paulina Dorota Kubera paulina.kubera@put.poznan.pl 61 6653391
mgr Elżbieta Malujda elzbieta.malujda@put.poznan.pl 61 6653391
dr Joanna Małecka joanna.malecka@put.poznan.pl 61 6653398
dr Karolina Anna Olejniczak karolina.olejniczak@put.poznan.pl 61 6653394
dr Jakub Pawlak jakub.pawlak@put.poznan.pl 61 6653389
dr Paweł Przepióra pawel.przepiora@put.poznan.pl 61 6653398
dr Małgorzata Paulina Rembiasz malgorzata.rembiasz@put.poznan.pl 61 6653392
dr Yevhen Revtiuk yevhen.revtiuk@put.poznan.pl 61 6653426
dr Paulina Marta Siemieniak paulina.siemieniak@put.poznan.pl 61 6653415
dr inż. Jowita Trzcielińska jowita.trzcielinska@put.poznan.pl 61 6653388
dr Michał Roman Weres michal.weres@put.poznan.pl
mgr Marcin Antoni Wojciechowski marcin.wojciechowski@put.poznan.pl 61 6653386
prof. dr hab. Teresa Kornelia Łuczka teresa.luczka@put.poznan.pl 61 6653398

Z2- Zakład Systemów Zarządzania

Tytuł/st. naukowy Imię Nazwisko Email Telefon Pokój
dr Dominique Besson dominique.besson@put.poznan.pl 61 6653371
mgr Michał Krzysztof Fertsch michal.fertsch@put.poznan.pl 61 6653387
dr Karolina Grobelna karolina.grobelna@put.poznan.pl 352
dr inż. Krzysztof Piotr Hankiewicz krzysztof.hankiewicz@put.poznan.pl 61 6653408
dr inż. Aleksander Stanisław Jurga aleksander.jurga@put.poznan.pl 61 6653388
dr Jussi Ilari Kantola jussi.kantola@put.poznan.pl 61 6653372
dr hab. inż. Joanna Kałkowska joanna.kalkowska@put.poznan.pl 61 6653372
dr inż. Paweł Ludwik Królas pawel.krolas@put.poznan.pl 61 6653387
dr Daria Motała daria.motala@put.poznan.pl 61 6653387 343
dr inż. Marta Pawłowska marta.pawlowska@put.poznan.pl
dr inż. Edmund Pawłowski edmund.pawlowski@put.poznan.pl 61 6653372
dr inż. Krystian Erwin Pawłowski krystian.pawlowski@put.poznan.pl 61 6653371
dr hab. Grzegorz Pawłowski grzegorz.pawlowski@put.poznan.pl
mgr inż. Adam Radecki adam.radecki@put.poznan.pl 61 6653389 343
dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka katarzyna.ragin-skorecka@put.poznan.pl 61 6653389 343
dr inż. Maciej Łukasz Siemieniak maciej.siemieniak@put.poznan.pl 61 6653389
mgr inż. Katarzyna Teresa Siemieniak katarzyna.siemieniak@put.poznan.pl 61 6653389
prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński stefan.trzcielinski@put.poznan.pl 61 6653373
dr inż. Michał Jan Trziszka michal.trziszka@put.poznan.pl 61 6653388
dr Małgorzata Wiśniewska malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl 61 6653387
dr inż. Zbigniew Piotr Włodarczak zbigniew.wlodarczak@put.poznan.pl 61 6653387
dr hab. Hanna Maria Włodarkiewicz-Klimek hanna.wlodarkiewicz-klimek@put.poznan.pl 61 6653372