Instytut Logistyki

 

Główne obszary działalności naukowej Instytutu Logistyki dotyczą:

 

 • badania i kształtowania systemów organizacji i kierowania;
 • badania i doskonalenia metod projektowania struktur organizacyjnych systemów produkcyjnych;
 • organizacji i adaptacyjnego zarządzania przedsięwzięciami;
 • zarządzania rozwojem przedsiębiorstw produkcyjnych;
 • zarządzania przedsiębiorczością;
 • metodologii rozwoju regionalnego;
 • zarządzania przedsięwzięciami;
 • systemów logistycznych;
 • konkurencyjność w aspektach mikro, makro i mezo;
 • badania ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemów zabezpieczenie społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii emerytalnej;
 • badania technologicznej przedsiębiorczości akademickiej;
 • badania kapitału intelektualnego oraz kapitału społecznego przedsiębiorstw i organizacji;
 • zarządzanie ryzykiem;
 • ekonometria stosowana;

Z1- Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń

Tytuł/st. naukowy Imię Nazwisko Email Telefon Pokój
dr Ewa Badzińska ewa.badzinska@put.poznan.pl 61 6653390
dr Tomasz Brzęczek tomasz.brzeczek@put.poznan.pl 61 6653392
mgr inż. Agata Budzyńska-Biernat agata.budzynska@put.poznan.pl 61 6653390
prof. dr hab. inż. Józef Jan Frąś jozef.fras@put.poznan.pl 61 6653417
dr Małgorzata Maria Gajowiak malgorzata.gajowiak@put.poznan.pl 61 6653390
dr hab. Mariya Khmelyarchuk mariya.khmelyarchuk@put.poznan.pl 61 6653426
dr Krzysztof Kołodziejczyk krzysztof.kolodziejczyk@put.poznan.pl 61 6653390
dr inż. Andżelika Monika Libertowska andzelika.libertowska@put.poznan.pl 61 6653390
mgr Maciej Szczepankiewicz maciej.szczepankiewicz@put.poznan.pl 61 6653395
dr hab. Marek Zbigniew Szczepański marek.szczepanski@put.poznan.pl 61 6653393
dr hab. inż. Jacek Andrzej Żak jacek.zak@put.poznan.pl 61 6652230

Z2- Zakład Zarządzania Produkcją i Logistyki

Tytuł/st. naukowy Imię Nazwisko Email Telefon Pokój
dr hab. inż. Piotr Seweryn Cyplik piotr.cyplik@put.poznan.pl 61 6653401
dr inż. Roman Domański roman.domanski@put.poznan.pl 61 6653385
prof. dr hab. inż. Marek Fertsch marek.fertsch@put.poznan.pl 61 6653416
dr inż. Ireneusz Piotr Gania ireneusz.gania@put.poznan.pl 61 6653385
dr hab. inż. Paulina Golińska-Dawson paulina.golinska@put.poznan.pl 61 6653414
dr inż. Agnieszka Urszula Grzelczak agnieszka.grzelczak@put.poznan.pl 61 6653369
dr hab. inż. Katarzyna Grzybowska katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl 61 6653396
dr hab. inż. Łukasz Hadaś lukasz.hadas@put.poznan.pl 61 6653401
dr inż. Patrycja Hoffa-Dąbrowska patrycja.hoffa-dabrowska@put.poznan.pl 61 6653396
dr inż. Filip Grzegorz Karaśkiewicz filip.karaskiewicz@put.poznan.pl 61 6653401
mgr inż. Andrzej Dariusz Klimek andrzej.klimek@put.poznan.pl 61 6653385
mgr inż. Kamila Anna Kluska kamila.kluska@put.poznan.pl 61 6653396
dr inż. Monika Kosacka-Olejnik monika.kosacka@put.poznan.pl 61 6653414
dr Agnieszka Krugiełka agnieszka.krugielka@put.poznan.pl 61 6653401
dr inż. Mirosław Jan Kruszyński miroslaw.kruszynski@put.poznan.pl 61 6653399
dr inż. Izabela Magdalena Kudelska izabela.kudelska@put.poznan.pl 61 6653396
mgr Daria Anna Kuklewska daria.kuklewska@put.poznan.pl 61 6653396
dr inż. Jacek Lewandowicz jacek.lewandowicz@put.poznan.pl 61 6653366
dr inż. Piotr Roman Lubiński piotr.lubinski@put.poznan.pl 61 6653401
dr inż. Joanna Oleśków-Szłapka joanna.oleskow-szlapka@put.poznan.pl 61 6653401
prof. dr hab. inż. Leszek Maciej Pacholski leszek.pacholski@put.poznan.pl 61 6653412
dr Zbigniew Jan Pasek zbigniew.pasek@put.poznan.pl 61 6653413
dr inż. Natalia Anna Pawlak natalia.pawlak@put.poznan.pl 61 6653396
dr hab. inż. Paweł Pawlewski pawel.pawlewski@put.poznan.pl 61 6653413
dr inż. Irena Pawłyszyn irena.pawlyszyn@put.poznan.pl 61 6653401
dr inż. Agnieszka Anna Ponikierska agnieszka.ponikierska@put.poznan.pl 61 6653401
dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak agnieszka.stachowiak@put.poznan.pl 61 6653401 339
dr inż. Karolina Werner-Lewandowska karolina.werner@put.poznan.pl 61 6653414
mgr inż. Hubert Karol Wojciechowski hubert.wojciechowski@put.poznan.pl 61 6653385