Serdecznie witamy Państwa i dziękujemy za zainteresowanie naszym Wydziałem!


 

Aby sprostać wymogom obecnej i przyszłej działalności zawodowej oraz konkurencyjności w skali globalnej, konieczne jest kształcenie fachowców o najwyższych kwalifikacjach, którzy potrafią zrównać polską gospodarkę z gospodarką krajów wysoko rozwiniętych. Podstawa jest rozumienie realiów gospodarczych, znajomość techniki i technologii oraz umiejętność współdziałania w społeczeństwie – nie tylko lokalnym. Potrzebni są dzisiaj fachowcy o bardzo wysokich kwalifikacjach, kreatywni i gotowi do realizacji zmian. Takich specjalistów kształci Wydział Inżynierii Zarządzania na kierunkach: zarządzanie, logistyka i inżynieria bezpieczeństwa.

 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do rozpoczęcia studiów na kierunkach prowadzonych przez nasz wydział. Gwarantujemy profesjonalny, światowy poziom kształcenia, wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, znakomitą bazę laboratoryjną, możliwość wymiany studentów z renomowanymi uczelniami europejskimi oraz przyjazną atmosferę studiowania. Oprócz tego, naszym studentom stwarzamy szerokie możliwości działania w ramach studenckich organizacji kulturalnych, sportowych i naukowych.

 

Nasze studia zawsze miały i nadal mają charakter inżynierski, co oznacza, że absolwent nie tylko rozumie co dzieje się dookoła i potrafi porządkować na własne potrzeby otaczającą rzeczywistość, ale również wie jak być innowacyjnym i profesjonalnie radzić sobie z problemami. To właśnie ta wiedza „jak to się robi” (know-how) i umiejętności praktyczne wyróżniają naszych absolwentów na rynku pracy, sprawiając, że są poszukiwanymi specjalistami.