Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej od 2015 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa wielkopolskiego. Do głównych zadań Rady Biznesu należą:

 

 
  1. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Zarządzania w procesie doskonalenia procesów dydaktycznych.

  2. Wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami zarządzania a naukowcami i studentami.

  3. Wsparcie inicjatyw studenckich Wydziału Inżynierii Zarządzania.

  4. Współpraca w obszarze określania i doskonalenia zakładanych efektów kształcenia.

  5. Współpraca w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla studentów.

  6. Rekomendowanie najlepszych absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania dla praktyki.